Tag - Madhu Bhaatarai

पोखरामा हनिमुन मनाउँदै हमाल जोडी

“हमालले आफु बसेको होटल र पोखराको कुन कुन स्थान घुम्ने भन्ने योजना नखुलाए पनि यो जोडी पोखरामा रमाइरहेको छ। राजेशले मधुलाई अमेरिकामा हनिमुन मनाउन लैजाने योजना बनाए पनि...